Βίντεο
30.08.2014

Ο Κήπος Θεσσαλονίκης στην 1η εκπομπή της "Μυθικής Αναζήτησης" του Ε.Ο.Ε.του

Λάθε Βιώσας, αυτάρκεια, ευτυχία, αταραξία και... «Μυθική Αναζήτηση»

Η 1η εκπομπή της Μυθικής Αναζήτησης του Ε.Ο.Ε. (Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων) η οποία προβλήθηκε στις 09/09/2014 περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, γνωριμία με τους Φίλους της Επικούρειας Φιλοσοφίας "Κήπος Θεσσαλονίκης". Ποιος είναι ο φιλόσοφος Επίκουρος και τι θα μας συμβούλευε για να αντιμετωπίσουμε τη σημερινή κρίση; Μιλούν και απαντούν οι φίλοι μας, Μάριος Πετρίδης, Αντώνης Μπιλίσης, Γιώργος Καπλάνης, Ελένη Παπαδοπούλου, Δημήτρης Λιαρμακόπουλος και Κώστας Τριανταφυλλίδης. 

[Αρχίζει από το 22:25 μέχρι το 54:40 περίπου (32 επικούρεια λεπτά)]