Εκδηλώσεις
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
16.12.2017 ΚΗΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 11/12


Με τη δυναμική από την επιτυχημένη ημερίδα μας, που προσέθεσε και στην ομάδα και στο ακροατήριό μας νέα και μάλιστα νεαρής ηλικίας μέλη, χαρήκαμε την συζήτηση της Δευτέρας πάνω στο δύσκολο και φλέγον ζήτημα των σχέσεων των δυο φύλων.


Πολλά τα ενδιαφέροντα που κατατέθηκαν, με κυριότερα:
Α. Είναι δυο διαφορετικά πράγματα η εν γένει ηδονή της συνεύρεσης και η ερωτική έλξη μεταξύ δυο ανθρώπων που θα καθορίσει εν δυνάμει την σχέση τους.
Β. Η επικούρεια αντίληψη προτάσσει την πρώτη μα στέκεται κριτικά απέναντι στην δεύτερη καθώς αυτή συχνότατα προκαλεί ταραχές.
Γ. Η επιβολή της πατριαρχίας καθόρισε ιστορικά τις σχέσεις των δυο φύλων.
Δ. Η φύση γνωρίζει θηλυκό και αρσενικό - στοιχείο που υπάρχει και στα δυο φύλα -, η κοινωνία απονέμει τους ρόλους του άνδρα και της γυναίκας.
Ε. Η φιλία κατέχει την πρωτοκαθεδρία και στις σχέσεις των δυο φύλων.
Στ. Το θηλυκό από το ρόλο που του έχει τάξει η φύση τηρεί την «φυσική ευγονική» καθώς αυτό επιλέγει τον γόνο και τον εραστή.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 18/12


Από το τελευταίο προκύπτει η επιτακτική ανάγκη για αποκατάσταση στην κοινωνία του ρόλου του θηλυκού της μέλους. Αυτό θα απασχολήσει στη συνέχεια τον Κήπο και θα αποτελέσει το θέμα συζήτησης της Δευτέρας 18/12.
Και πάλι με αφορμή ένα απόσπασμα από την «Ευτοπία, στον Κήπο των επικούρειων» θα συζητήσουμε το ρόλο και τη θέση της γυναίκας στη νέα εποχή κάτω από το πρίσμα της επικούρειας φιλοσοφίας.


Την Δευτέρα, στο «Ενώ» Ερμού με Ίωνος Δραγούμη, στις 9,30μμ.