Σύγχρονες εκδόσεις
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΗΘΙΚΗ
01.01.1991

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΗΘΙΚΗ


Συγγραφέας: 
Επίκουρος 
Μετάφραση: Γιώργος Ζωγραφίδης 
Σελίδες: 370 
Έτος: 1991 
Εκδόσεις: Εξάντας 
www.exandasbooks.gr

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Αρχαία επικούρεια κείμενα με απόδοση στη σύγχρονη ελληνική. Διογενους Λαέρτιου-Επίκουρου βίος, Επιστολή προς Μενοικέα, Κύριαι Δόξαι, Επίκουρου Προσφώνησις - Αποσπάσματα από χαμένα έργα, Αποσπάσματα επιστολών - Αποσπάσματα και μαρτυρίες, Βιβλιογραφία, Σχόλια και Πίνακες.