Ευρετήριο

Διαφωτισμός

Ελληνικός  διαφωτισμός                         

Λουκιανός

 Ήταν και ο Λουκιανός                     

Επίκουρος (βιογραφία)

Στη   Σάμο  εγεννήθηκε                           

Στου  Αλέξανδρου  τα  χρόνια                 

Κληρούχοι  ήταν  των  Αθηνών                 

Κι  αυτή   η  οικογένεια     

Επίκουρος (φιλοσοφία)

Με φίλους απ’ την Λάμψακο